Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất
SP/ DV chính:
Nhôm Kính - Thiết Kế, Gia Công Và Lắp Đặt
Năm thành lập:
2014
Số nhân viên:
Từ 5 - 10 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
Tel:
nhôm kính - thiết kế, gia công và lắp đặt

thông tin liên hệ
-

-

Phạm Văn Hùng
- 0169 696 0526

-

-

Sản Phẩm Chính

Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Tủ nhôm
Tủ nhôm
Tủ nhôm
Tủ nhôm
Tủ nhôm
Tủ nhôm
Tủ nhôm
Tủ nhôm
Cửa Nhôm Việt Pháp
Cửa Nhôm Việt Pháp
Cửa Nhôm Việt Pháp
Cửa Nhôm Việt Pháp
Cửa Nhôm Việt Pháp
Cửa Nhôm Việt Pháp

công trình đã làm xong

Cửa nhôm Việt Pháp
Cửa nhôm Việt Pháp
Tủ nhôm
Tủ nhôm
Tủ nhôm
Tủ nhôm
Cửa Nhôm Việt Pháp
Cửa Nhôm Việt Pháp
Cửa Nhôm Việt Pháp
Cửa Nhôm Việt Pháp
Cửa Nhôm Việt Pháp
Cửa Nhôm Việt Pháp